Facebook Twitter Gplus E-mail RSS
Home Hanar Working Husky Stalo

Working_husky_stalo

Working Husky Stalo S20925/97

Dob: 1996-12-11    Dod: 2007-09-04

S: Keb S59588/89
D: Minki S17338/89
A_litter_pedigree

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *