Facebook Twitter Gplus E-mail RSS
Home Hanar Working Husky John

Working_Husky_John

Working Husky John S35375/2005

Dob: 2003-03-08    Dod: 2012-08-17

Dog i skelettcancer 2012.

S: Working Husky Stalo S20925/97
D: Working Husky Hilda S52503/2002

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *